Informujemy, że 31 lipca 2015 roku doszło do połączenia spółki INTRO INVESTMENT Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie ze spółką VIRMET Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Niedrzwicy Dużej polegającej na przejęciu przez INTRO INVESTMENT  Sp. z o.o. spółki VIRMET Sp. z o.o. w upadłości układowej na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników VIRMET Sp. z o.o. w upadłości układowej z dnia 26 czerwca 2015 r.